Loading...


John Ole

John Ole Morken (36) kommer fra Ålen der han har sin tradisjon fra. Sentrale kilder for han er Anders Grønli, Idar Folde, Ivar Schjølberg og Anders J. Reitan. Siden han var 13 år har han drevet aktivt med innsamling av folkemusikk fra Holtålen kommune, noe som har resultert i ei stor samling med åra. Med bakgrunn i dette har han fått dyp kjennskap til de lokale tradisjonene i kommunen. Han har også plukket fram glemt materiale fra lokale notesamlinger. På dette kurset vil John Ole ta for seg de forskjellige spillestilene i Hessdalen og Ålen. Bueføring, takt og rytme vil være sentrale punkt. John Ole vil også dra paraleller til spillestilene i Røros kommune (Brekken, Glåmos mm.).

 

Kurset er for voksne som har spilt fele en stund. Det vil være et gehørbaset kurs der læring skjer på gamlemåten. En må beherke å spille på forskjellige felestiller.