Loading...

PortrettBjørn Aksdal 

 Bjørn Aksdal (f. 1953) er uavhengig musikkforsker, forfatter og skribent. Han var tidligere seniorforsker og musikkfaglig ansvarlig ved Norsk senter for folkemusikk og folkedans.

Aksdal har utgitt en lang rekke bøker og artikler på flere språk, bl.a. Fanitullen (1993), Hardingfela (2009) og Musiken i Norden (medforfatter, 1998). Han har laget utredninger om bl.a. de norske folkemusikkarkivene, folkemusikk og folkedans i kulturskolen og de norske instrumentbyggetradisjonene.

Aksdal var leder for Hardingfeleprosjektet og har sittet i styringsgruppen for en rekke andre prosjekter. Han har også vært nestleder i ICTM’s studiegruppe for historiske kilder til folkemusikken, og han har sittet i styret i European Seminar in Ethnomusicology.

Aksdal har vært leder i Norsk folkemusikklag siden 2013 og var også leder i laget fra 1988 til 1992. I 2017 fikk han Egil Storbekkens musikkpris.

Under arkivkvelden, vil Bjørn holde et foredrag om bergkorpset på Røros.

I 1675 ble det opprettet et bergkorps på Røros som eksisterte helt fram til 1818. Det Rørosiske frivillige Bergkorps hadde i perioder flere musikere knyttet til seg. Han har sett spesielt på hvem som deltok i bergkorpset i 1790-årene og hvilken funksjon de hadde i korpset. Vi finner bl.a. flere personer som var knyttet til korpset som musikere. I foredraget skal han se nærmere på hvem disse musikerne var, hvor de kom fra og hvilke relasjoner de hadde til det øvrige musikklivet på Røros, som må ha vært ganske aktivt rundt 1790-årene.